moi mem r gida khan t koni to hasi dilu : NEW ASSAMESE SEX

Moi tateya akhan junior clg t pohisilo….
1st year val kai goisil…gf o asil…but sex kri powa nasilo…
alop dinor pisot tai mk dhoka de delay…
.hai dukhotay moi khub bf sai sai hat maro….
2nd year powar logay logay poha bahi gol….sex r vok o age r logay logay bahisil….
moi poha t eman basi soka nasilo…
haibay vabisilo jay economic tan subject(Economic mor asil) ,haikaronay moi privat kay tution ata lom buli vabisilo…
amar clg r ma’am r usort lom buli thik korilo….

Mem r nam Palki Baruah….age 26-27 man hobo…bia nohowa …..keo bia howa nai gom napao….mem r uth to khub boho asil, dudu kaitay ekdom fuli thoka,36 man size hobo lagay….tika kaita to koboi nalagay ekdm bohol….

1st t mem k baya buli voba nasilo…clg loi sadar-makhala pindhi ahay……
jateya moi mem k kolo jay mem moi aponar usorot tution lom mem ya mok abali 4:00 r pora lom buli kolay….
Mem r ghr r mem and ma ,bapayk aru bayak asil ji bia hol….
1st dina mem ya mok ghr r kotha and alop poha kotha kolay…
1st dina mem k half pan and tight t-shit t dakhi mor 7.5 inc. r koni thig khai goisil…but jaynay tanay tipi homowai rakhilo aru….
Lahay lahay mem r logot free hoi golo…..
mem r log t pra sob kotha share koro…mem k hanu teo agor boyfrnd toway dhoka de thoi gol so aji loikay bia howa nai….moi o mor trazadi kolo…
Anakoi din bor goi asil….
adin mem r usor moi nokowakoi keba poha doubt ulowat mem r usor gosi golo….moi mem r ghr goi mem mem buli nomotat mem r ghr r vitor gusi golo(mem ya mok mem r ghr vitoror t room ata t tution loi) ,,
but mem r bed r room r pora keba aaaaaaaaaaahhhhhhhh!!! Uuuffff!!!!
Mat hunilo…..moi vabilo mem ya anguli mari assay sagay….
moi mem ya tution lowa room t bohi mem k mat logolo…
mem ulai ahel …kolay aji nokowakoi ahela jay…
moi kolo mem mor doubt ulal….tateya kolay ok ke doubt assay kowa….
moi doubt hudha t lagilo…
mem r mokh khan keba sata pori assay…
moi oha karonay sagay anguli valkay maribo nowarilay….
mem ya pohowa majotay mok kolay moi pani khai aho sun dai…..
tumi aru keba doubt assay Jodi sowa sun….
moi doubt sowat lagilo…but mem ya volotay mobile to ari thoi jowat moi last played to salot akhan khub hot bf ulal…moi gom palo mem ya bed room t moi ahorar homoyat angli mari asil…
mor o koni to pura thing khai gol…..robo noware moi pent r uporaray moharibo dharilo….

Tanatay mem ahe ulalot mem ya dakhi gol…tar pisot moi khub voi khalo…
mem k sorry kolo……
mem ya kolo jay “Ok!!! Moi maf krim but mor mon val logowa”
Moi thik kotha khar buji powa nai …..tateya mem ya kolay bola mor bed room jao…
mor buko r khub bikh hoi assay tumi mok aram de pitiki deya….
Moi tateya mem r isa ke gom palo…..moi furtit jopiyai dim jen lagisil….
Mem bed room juwar pisot bisonat hui delay moi lahaykay mem r bukor usor palogoi……mem r fuli thoka buko khan dakhi pagol hoi golo….mor koni thig khai gol ekdm…
Moi mem k hudhilo,
Me:mem aponi keo bia nohol?
Mem: agor bf ya sudi mor gida bohol kri ari thoi gol……ateya kot dora pam?
Mem:mem moi aponak khub dhuniya dakhu ,,moi bia kram….
Mem:bia kotha ara kela mok mohare mohare chud kela….(mem r mukhot aibor word huni aru sex uthi ahel….
Mem r uth to pura supibo lagilo….mem ya o pura respons debo lagilay…..tar pisot mor pent khuli delo….mem yam or 7.5 inc r koni dakhi sok khai gol….

Mem:aidal ke o??

Me: aponar lover hoi mem……aponar gida r vitorot humabo mon krisay ooo…..

Mem: oooo hun….kaloi roi asa humowai deya na ….ohhhhh….moi nuwariso o jaaannnn…

Me: roba tumak lagta kri low….

Moi lahay lahay mem r t-shirt and half pent khulilo……tar pisot mem akol bra t asil….mem ya panty pindha nasil…
Moi mem r gida khan dakhi voi khai golo…
gotai nom ray vora….but moi nom val pao….
moi aru roi nathake mem r gida t much vorai delo….
gida khan gotai titi asil moi hataray dudu pitikisu n mukharay n jivaray gida khan salakisu….mem r dudu kaita ke kom…ekdom football…fuli thoka….
.majay majay moi dataray gida khan kamori deo….mem boliyar gotay sotfotai assay….

Mem: uuuuuuuuuuuuuuffffffffffffffffffffffffff !!!!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhh ooooooooooooo aaaaaaaaaaaa….mok ke kriso o kela…moi pagal hoi goisu o ……..aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh….koni to vora ohhhhh jjjjjaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnn ……..aaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh
Moi mem r nom bor datayray kamoro kamori cingi palaiso….mem mas joni gotay sot fotai assay……moi parai 20 min. anakowa krilo…

Tar pisot mor koni to mem r mukhot delo….mem ya pura supi supi koi assay …aaaaaahhhhhhhhhhhhhh!!!!!! Bor testy oh jaannn…eman dinay kio mok choda nasila o hun…moi kolo: tumi mok koisila janu jaannnnn…..

Mem yam or koni 10 min supilay tar pisot moi mem r gida khan t koni to hasi de vorabo try koriso…but 2 year man sodon nai khuwa so tight hoi assay…
Tar pisot jor de thali delo adha man koni gol….

Mem: oooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh mmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..kela moi morim oh……………..aidal nowaro oh kela….aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Tar pisot moi aru ata Dhaka delot pura gol…..

Mem ya pura siori assay….Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!ufffuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
Alop dari pisot mem ya o moja paisay….me utajonat jopiyai assay….gida dagi dagi hohari desay…
Mem: aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh……eman moja moi jibonot powa nai oooo jjjjjjjjaaaaaaannnnnnnnnnn…..kimanor gida bohol krisa ooohhhhhhhhhhh jjjaaaaaannnnnnnnnnnnnnn……….uuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmm ahhhhhhhhhhhh….
Me: only tumi 1st jaaannnnn…..
Mem: aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh uuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …..choda jaan …..ohhhhhhhhhhh aru homowa jaaaannnn….uuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiii mor pani ulalay jaaaaaannnnnnnnnnnnnnn…….

Mem r pani ulowa dakhi moi gopokay pani khini khai palalo….

Mem: jaan testy nay?
Me:um jaan

Mem:tumar karonai rakhisu jaaannnn….khuwa o…
Me: jaaannn moi ateya tumar pukor marim o…..

Mem:ohhhhhh jaaaannn ….voi lagay oooo….
Me: ako nohoi jaan…

Moi mem r kotha hunat nasilo…mor koni ateyao thig khai asil…..45 min choda pisot o mor pani ulowa nasil……

Moi mem r pokoror fotat thoi akonman logai…..koni to hasi deso….but humowa nai..tar pisot alop tal ani logai pura jor say Dhaka dilot humai gol…

Mem:uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………………….moi mori thakim o jaannnnnnn…….mor pokorot eman dom nai gida r nisina oooohhhhhhhhhhhhh jaan…

Me: moi asu jaannnn…ako nohoi…

Prai 50minit pukor mari moi pani mem r mukhot de delo…
.agal pani ulal
prai 1 mah man hat mora nasilo…..
pukor mari mem kandi gol…..
uthibo nowora hoi gol….
moi dagi dagi ne pain killer ata khuwai delo…
juwar agot aru abar 50 min gida t sodon de ahelo…..mem r bisonat huwai thoi ahelo….
moi ghr paotay 6 man bajil….tar pisot pora mem k prai sudi thaoko….mem sudonot ostad hoi gol ekdm…..
Frndz mor real story to kanakowa palay jonabo…..

(Visited 1,612 times, 4 visits today)

4 thoughts on “moi mem r gida khan t koni to hasi dilu : NEW ASSAMESE SEX

  1. misa story. Sudirvai kunu 1st sexuall relation t 45,50 minit sudibo nurare 10 minit t a ulai jai. tor to 1st sex buli a ullekh koriso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *